MENU:

Strona główna

Aktualności

O konferencji

Program

Organizatorzy

Terminy i opłaty

Karta zgłoszenia - do pobrania

Jak dojechać?

Hotele

Kontakt

ORGANIZATORZY:

logopwsw uw
 uj  uw
pts uw
pts urz
uzhnu urz
up

RADA NAUKOWA

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. Uniwersytet Jagielloński  - PRZEWODNICZĄCY

Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD,  Uniwersytet w Preszovie  (Republika Słowacka)

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska

Paed Dr. et Mgr. Marie Chrásková Ph.D, Univerzita Palackého v Olomouci, (Republika Czeska)

Prof. Natalia Czernisz, Uniwersytet Lwowski (Ukraina)

Dr hab. Barbara Grabowska, Uniwersytet Śląski, Cieszyn

Doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD, Uniwersytet w Preszovie (Republika Słowacka)

Dr hab. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Liudmiła Krywaczuk, prof. Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Lwów (Ukraina)

Dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytet SWPS

Ks. prof. dr  hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Jadwiga Mazur, prof. Uniwersytet Pedagogiczny

Dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. Uniwersytet w Białymstoku

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovic, DrSc Universytet Hradec Kralove, Olomuc (Republika Czeska) 

Dr hab. Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński

Doc. PhDr. Paed Dr Ilona Pešatová PhD,  Uniwersytet w  Ústi nad Labem (Republika Czeska)

Dr  Pavel Pešat PhD, Uniwersytet w Ústi nad Labem (Republika Czeska)

Dr hab. Antoanela Petkovska, prof. Uniwersytet w Skopje (Macedonia)

Dr hab. Monika Podkowińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Gabriella Pusztai  Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. Fedir Szandor Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)

Dr hab. Teresa Szołdra-Gwiżdż, prof. Uniwersytet Opolski

Dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Beata Szluz, prof. Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Beata Trzop, prof. Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Witold Wrzesień, prof. Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Joanna Wyleżałek,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Marta Zahorska-Bugaj, prof. Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maria Zielińska, prof. Uniwersytet Zielonogórski