MENU:

Strona główna

Aktualności

O konferencji

Program

Rada Naukowa

Terminy i opłaty

Karta zgłoszenia - do pobrania

Jak dojechać?

Hotele

Kontakt

ORGANIZATORZY:

logopwsw uw
 uj  uw
pts uw
pts urz
uzhnu urz
up

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Centrum Badań nad Młodzieżą PWSW

Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)

Uniwersytet Lwowski (Ukraina)

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa (Ukraina)

Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)

Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Rafał Boguszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Piotr Długosz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - przewodniczący

Dr Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny - sekretarz

Dr Małgorzata Kuźbida, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Mgr Mateusz Lichoń, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Katarzyna Rabiej, Uniwersytet Jagielloński

Dr Sławomir  Solecki, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Mgr Marcin Sowiński, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Dr Aleksandra Wagner, Uniwersytet Jagielloński

Adam Wąsowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Dominika Zawadzka, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu